Wyszukiwarka alternatywna (przeszukuj zasoby wszystkich bibliotek)
Wczytywanie

Znaleziono 178 wyników:

Andrychów - budynek magistratu. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Andrychów - Urząd miejski i szkoła męska. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Andrychów - budynek Urzędu miejskiego i i Straży Pożarnej. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Andrychów - widok na Pańską Górę. kartka pocztowa  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Andrychów - Rynek w stronę Jawornicy. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Andrychów - ul. Mickiewicza. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Andrychów - widok ogólny na miasto i Fabrykę braci Czeczowiczka. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Andrychów - Rynek z kapliczką św. Floriana. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Andrychów - widok na Rynek z czasów okupacji. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Andrychów - Rynek w czasie okupacji. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Pieczęć magistratu miasta Andrychów z okresu zaborów (XIX wiek). źródło historyczne  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Andrychów - wejście do Fabryki Czechowiczków. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Andrychów - widok ogólny na Fabrykę Braci Czeczowiczków. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Andrychów - dawny plac Mickiewicza. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Andrychów - uroczystości na Rynku, lata międzywojenne. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Deklaracje przystąpienia do spółdzielni Banku Mieszczańsko-Ludowego w Andrychowie z lat 1926-1929. Cz.1. deklaracja  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Deklaracje przystąpienia do spółdzielni Banku Mieszczańsko-Ludowego w Andrychowie z lat 1926-1929. Cz.2. deklaracja  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Deklaracje przystąpienia do spółdzielni Banku Mieszczańsko-Ludowego w Andrychowie z lat 1926-1929. Cz.3. deklaracja  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Deklaracje przystąpienia do spółdzielni Banku Mieszczańsko-Ludowego w Andrychowie z lat 1926-1929. Cz.4. deklaracja  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Deklaracje przystąpienia do spółdzielni Banku Mieszczańsko-Ludowego w Andrychowie z lat 1926-1929. Cz.5. deklaracja  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Testimonium Ortus et Baptismi Władysława Tomy z 1923 roku. świadectwo chrztu  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Książka "Brandenburg" Ludwika Stasiaka, wydanie z 1926 roku. książka  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Andrychów - plac targowy. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Andrychów - Żydzi na placu targowym. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Pamiątkowe tableau ofiarowane Antoniemu Chlebowskiemu - prezesowi Czytelni w Andrychowie. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Członkowie Czytelni Mieszczańskiej w Andrychowie w roku 1932. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Zabytkowy dom rodzinny Burych w Andrychowie. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Zabytkowy dom przy ulicy Szewskiej w Andrychowie. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Stary dom przy ulicy Garncarskiej w Andrychowie. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Książka "Dekameron" G. Boccaccia, wydanie przedwojenne, niemieckojęzyczne. książka  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Książka "Poranek" Zygmunta Kisielewskiego, wydanie z 1927 roku. książka  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Książka "Niedżwiedż" Bolesława Szczepkowskiego, wydanie z 1928 roku. książka  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Książka "Garbaty" Józefa Korzeniowskiego, wydanie z 1853 roku. książka  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Książka "Kaczęta" Wandy Miłaszewskiej, wydanie z 1928(?) roku . książka  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Członkowie andrychowskiej Gminy Żydowskiej na spotkaniu w 1924 roku. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Synagoga w Andrychowie - pocztówka z okresu międzywojennego. kartka pocztowa  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Rewers pocztówki przedstawiającej Synagogę w Andrychowie z okresu międzywojennego. zapiski osobiste  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Fragment listy czytelników z Czytelni Mieszczańskiej w Andrychowie. spis  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Czytelnicy Związku Strzeleckiego należący do Czytelni Mieszczańskiej w Andrychowie. spis  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Ewidencja wypożyczeń w Czytelni Mieszczańskiej w Andrychowie w okresie przedwojennym. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

"Szopka krakowska" wystawiona w Czytelni Mieszczańskiej w Andrychowie w okresie przedwojennym. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Kukiełki wykonane przez amatorów teatrzyku lalkowego działającego w Czytelni Mieszczańskiej w Andrychowie. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Portret Józefa Koświtzkiego - fundatora kaplicy na cmentarzu komunalnym w Andrychowie. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Kaplica na cmentarzu komunalnym w Andrychowie z roku 1884. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Książka "Japonia" Wilhelma Deppinga, wydanie przedwojenne. książka  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Książka "Ostatni Rzymianie" Teodora Jeske-Choińskiego, wydanie z 1897 roku. książka  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Fragment kaplicy-grobowca rodziny Koswitzkich na andrychowskim cmentarzu. obrazek  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Zamek hr. Bobrowskich w Andrychowie. obrazek  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Wozownia dworska przy andrychowskim zamku. obrazek  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Budynek dawnej szkoły żeńskiej powszechnej w Andrychowie. obrazek  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Basen pływacki w przedwojennym Andrychowie. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Przedwojenna synagoga w Andrychowie . obrazek  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Fragment zabudowy andrychowskiego rynku z końca lat trzydziestych XX wieku. obrazek  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Drewniany most na rzece Wieprzówce w Andrychowie. obrazek  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Uliczny zaułek z widokiem na kościół parafialny pod wezwaniem św. Macieja w Andrychowie. obrazek  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Drewniany dom rodziny Burych w Andrychowie z 1791 roku. obrazek  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Pawilon z końca XVIII wieku w Andrychowie. obrazek  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Pamiątkowe tableau przedstawiające Radę Gminną miasta Andrychowa z 1895 roku. fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Pocztówka Pozdrowienie z Andrychowa. kartka pocztowa  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Pocztówka Pozdrowienie z Andrychowa. kartka pocztowa  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Pocztówka Pozdrowienie z Andrychowa. kartka pocztowa  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Pocztówka Pozdrowienie z Andrychowa. kartka pocztowa  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Pocztówka Pozdrowienie z Andrychowa. kartka pocztowa  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Pocztówka Pozdrowienie z Andrychowa. kartka pocztowa  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Pocztówka Pozdrowienie z Andrychowa. kartka pocztowa  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Pocztówka Pozdrowienie z Andrychowa. kartka pocztowa  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Pocztówka z Andrychowa. kartka pocztowa  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Pocztówka z Andrychowa. kartka pocztowa  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Pocztówka z Andrychowa. kartka pocztowa  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Pocztówka z Andrychowa. kartka pocztowa  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Pocztówka z Andrychowa. kartka pocztowa  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Pocztówka z Andrychowa. kartka pocztowa  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Pocztówka Pozdrowienie z Andrychowa. kartka pocztowa  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Pocztówka Pozdrowienie z Andrychowa. kartka pocztowa  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Pocztówka Pozdrowienie z Andrychowa. kartka pocztowa  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Pocztówka z Andrychowa. kartka pocztowa  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Pocztówka z Andrychowa. kartka pocztowa  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Pocztówka z Andrychowa. kartka pocztowa  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Pocztówka Pozdrowienie z Andrychowa. kartka pocztowa  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Pocztówka Pozdrowienia z Andrychowa. kartka pocztowa  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Pocztówka Pozdrowienie z Andrychowa (Rynek). kartka pocztowa  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Pocztówka z Andrychowa. kartka pocztowa  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Pocztówka z Andrychowa. kartka pocztowa  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Pocztówka z Andrychowa. kartka pocztowa  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Pocztówka z Andrychowa. kartka pocztowa  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Pocztówka Pozdrowienie z Andrychowa. kartka pocztowa  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Pocztówka Pozdrowienie z Andrychowa. kartka pocztowa  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Pocztówka z Andrychowa. kartka pocztowa  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Pocztówka z Andrychowa. kartka pocztowa  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Pocztówka z Andrychowa. kartka pocztowa  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Pocztówka Pozdrowienie z Andrychowa. kartka pocztowa  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Pocztówka z Andrychowa. kartka pocztowa  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Pocztówka z Andrychowa. kartka pocztowa  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Pocztówka z Andrychowa (Rynek). kartka pocztowa  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Pocztówka z Andrychowa (Księgarnia Marii Kowalikówny). kartka pocztowa  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Pocztówka z Andrychowa (ulica Krakowska). kartka pocztowa  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Pocztówka z Andrychowa (Rynek). kartka pocztowa  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Pocztówka z Andrychowa (Rynek). kartka pocztowa  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Pocztówka z Andrychowa (ulica Garncarska). kartka pocztowa  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Pocztówka z Andrychowa (Rynek). kartka pocztowa  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Pocztówka z Andrychowa (Rynek). kartka pocztowa  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Pocztówka z Andrychowa (most na Wieprzówce). kartka pocztowa  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Pocztówka z Andrychowa (ulica Garncarska). kartka pocztowa  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Pocztówka Pozdrowienie z Andrychowa (Magistrat). kartka pocztowa  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Pocztówka z Andrychowa (zamek hr. Bobrowskich i kościół pw. św. Macieja). kartka pocztowa  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Pocztówka z Andrychowa (willa A. Mechnera). kartka pocztowa  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Pocztówka z Andrychowa. kartka pocztowa  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Pocztówka z Andrychowa (sanatorium). kartka pocztowa  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Pocztówka z Andrychowa (Dom Katolicki). kartka pocztowa  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Pocztówka z Andrychowa (synagoga). kartka pocztowa  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Pocztówka z Andrychowa (sanatorium). kartka pocztowa  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Pocztówka z Andrrychowa (sanatorium). kartka pocztowa  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Pocztówka z Andrychowa (sanatorium). kartka pocztowa  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

pocztówka z Andrychowa (sanatorium). kartka pocztowa  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Pocztówka z Andrychowa (sanatorium). kartka pocztowa  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Pocztówka z Andrychowa (sanatorium). kartka pocztowa  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Pocztówka z Andrychowa (sanatorium). kartka pocztowa  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Pocztówka z Andrychowa (sanatorium). kartka pocztowa  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Pocztówka z Andrychowa (zajazd przy ul. Beskidzkiej). kartka pocztowa  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Pocztówka z Andrychowa (sanatorium). kartka pocztowa  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Pocztówka z Andrychowa (basen kąpielowy). kartka pocztowa  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Pocztówka z Andrychowa (basen kąpielowy). kartka pocztowa  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Pocztówka z Andrychowa (basen kąpielowy). kartka pocztowa  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Pocztówka z Andrychowa (basen kąpielowy). kartka pocztowa  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Pocztówka z Andrychowa (basen kapielowy). kartka pocztowa  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Pocztówka z Andrychowa (basen kąpielowy). kartka pocztowa  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Pocztówka z Andrychowa (basen kąpielowy). kartka pocztowa  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Pocztówka z Andrychowa (basen kąpielowy). kartka pocztowa  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Pocztówka z Andrychowa (tkalnia mechaniczna i willa A. Mechnera). kartka pocztowa  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Pocztówka z Andrychowa (tkalnia). kartka pocztowa  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Pocztówka z Andrychowa (tkalnia). kartka pocztowa  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Pocztówka z Andrychowa (tkalnia). kartka pocztowa  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Pocztówka z Andrychowa (tkalnia). kartka pocztowa  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Pocztówka z Andrychowa (Fabryka Br. Czeczowiczków). kartka pocztowa  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Pocztówka z Andrychowa (Fabryka Br. Czeczowiczków). kartka pocztowa  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Pocztówka z Andrychowa (bielarnia). kartka pocztowa  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Pocztówka z Andrychowa (bielarnia). kartka pocztowa  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Pocztówka z Andrychowa (Fabryka Braci Czeczowiczków). kartka pocztowa  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Pocztówka z Andrychowa (Fabryka Br. Czeczowiczków). kartka pocztowa  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Pocztówka z Andrychowa (Fabryka Br. Czeczowiczków). kartka pocztowa  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Pocztówka z Andrychowa (Fabryka Br. Czeczowiczków). kartka pocztowa  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Pocztówka z Andrychowa (widok z Jawornicy). kartka pocztowa  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Pocztówka z Andrychowa (Pańska Góra). kartka pocztowa  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Pocztówka z Andrychowa (Pańska Góra). kartka pocztowa  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Pocztówka z Andrychowa (Pańska Góra). kartka pocztowa  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Pocztówka z Andrychowa (widok z Górnicy). kartka pocztowa  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Pocztówka z Andrychowa (widok miasta). kartka pocztowa  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Pocztówka z Andrychowa (Pańska Góra). kartka pocztowa  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Pocztówka z Andrychowa (Pańska Góra). fotografia  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Pocztówka z Andrychowa (widok miasta). kartka pocztowa  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Pocztówka z Andrychowa (widok na Jawornicę). kartka pocztowa  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Pocztówka z Andrychowa (widok na stację kolejową). kartka pocztowa  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Pocztówka z Andrychowa (widok na Złotą Górkę). kartka pocztowa  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Pocztówka z Andrychowa (Rzyki z widokiem na Potrójną). kartka pocztowa  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Pocztówka z Andrychowa (droga na Kocierz). kartka pocztowa  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Pocztówka z Andrychowa (widok z Górnicy). kartka pocztowa  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Pocztówka z Andrychowa (widok Rzyk). kartka pocztowa  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Pocztówka z Andrychowa (zamek hr. Bobrowskich). kartka pocztowa  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Pocztówka z Andrychowa (zamek hr. Bobrowskich). kartka pocztowa  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Pocztówka z Andrychowa (zamek hr. Bobrowskich). kartka pocztowa  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Pocztówka z Andrychowa (kościół parafialny pw. św. Macieja). kartka pocztowa  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Pocztówka z Andrychowa (kościół parafialny pw. św. Macieja). kartka pocztowa  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Pocztówka z Andrychowa (kościół parafialny pw. św. Macieja). kartka pocztowa  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Pocztówka z Andrychowa (kościół parafialny pw. św. Macieja). kartka pocztowa  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Pocztówka z Andrychowa (kościół parafialny pw. św. Macieja). kartka pocztowa  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Pocztówka z Andrychowa (dworzec kolejowy). kartka pocztowa  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Pocztówka z Andrychowa (dworzec kolejowy). kartka pocztowa  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Pocztówka z Andrychowa (Pomnik Grunwaldzki). kartka pocztowa  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Pocztówka z Andrychowa (Źródełko im. Kościuszki). kartka pocztowa  »
[brak informacji o dacie wytworzenia]

Pieczęć K.K. Bezirksamt in Andrichau na dokumencie sądowym z 1866 roku. zaświadczenie  »
1866-05-12

Pieczęć C.K. Sądu Powiatowego w Andrychowie na dokumencie sądowym z 1883 roku. zaświadczenie  »
1883-11-13

Dokument Sądu Powiatowego w Andrychowie z 1883 roku. zaświadczenie  »
1883-11-13

Testimonium Ortus et Baptismi Alberta Panka z 1903 roku. świadectwo chrztu  »
1903-08-18

List ks. Wawrzyńca Solaka do nauczyciela Michała Mrugacza z 1906 roku. list  »
1906-03-02

Świadectwo nauki Władysława Tomy z 1910 roku. zaświadczenie  »
1910-05-17

Pieczęcie Urzędu Miejskiego w Andrychowie na certyfikacie przynależności do gminy (Heimatschein) z 1919 roku. zaświadczenie  »
1919-03-28

Pokwitowanie wpłaty należytości inkorporacyjnej do kasy Stowarzyszenia Rękodzielników w Andrychowie z 1919 roku. pokwitowanie  »
1919-04-27

Poświadczenie Stowarzyszenia Rękodzielników w Andrychowie dla Władysława Tomy z 1919 roku. zaświadczenie  »
1919-05-04

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, Internetu i szkoleń. Program Rozwoju Bibliotek w Polsce jest realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.